News

Разработване на продуктови и производствени иновации

Разработване на продуктови и производствени иновации

Демакс-Холограми АД бе класиран на 8-мо място по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 със своето проектно предложение BG16RFOP002-1.005-0077 „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“ и след сключване на договор започна с изпълнението на заложените дейности по проекта.
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Демакс-Холограми АД бе класиран на 8-мо място по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Excellence in Holography Awards 2017

Excellence in Holography Awards 2017

Again Number One!

ISO 14298

ISO 14298

Demax Holograms  was certified under ISO14298 for Security Printers
BEST ORIGINATION

BEST ORIGINATION

Demax-Holograms is winner of the International Hologram Manufacturers Association (IHMA) for the best projects