News

Доставка на материали и консумативи

Доставка на материали и консумативи

Във връзка с изпълнението на дейности по проект BG16RFOP002-1.005-0077, Демакс Холограми обявява поръчка за доставка на материали и консумативи, както следва: полимерна основа за електронно лъчева литография, проявител, електролит, никел, лепило топъл печат, метализирани ПET фолиа, лак.
Разработване на продуктови и производствени иновации

Разработване на продуктови и производствени иновации

Демакс-Холограми АД бе класиран на 8-мо място по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 със своето проектно предложение BG16RFOP002-1.005-0077 „Разработка на нов тип дифракционен оптичен елемент“ и след сключване на договор започна с изпълнението на заложените дейности по проекта.
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Демакс-Холограми АД бе класиран на 8-мо място по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Excellence in Holography Awards 2017

Excellence in Holography Awards 2017

Again Number One!

ISO 14298

ISO 14298

Demax Holograms  was certified under ISO14298 for Security Printers